Telefon
WhatsApp

Azerbaycan Üniversiteleri YÖK Denkliği

Azerbaycan Üniversiteleri YÖK Denkliği

Yurtdışı Üniversiteleri Diploma Denkliği

Denklik bir diğer adıyla diploma tanıma, yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların, mezun olunan bölümün Türkiye ile eş değer olduğunu gösteren belgedir. Denklik belgeleri Yükseköğretim Kurulu adına Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

YÖK eğitim alınan ülkede kalma süresi yetersiz olan öğrencilere denklik vermemektedir. Eğitim-öğretim süresinin en az %70’ini o ülkede bulundurmaları gerekmektedir.

Azerbaycan Üniversiteleri Diploma Denkliği

Öğrenci adayları, Azerbaycan üniversitelerine girmek için YÖK tarafından yapılan sınavlarda yeterli sıralamaya sahip olup tercih listesine yazarak veya LB Yurtdışı Eğitim resmi temsilciliği ile sınavsız bir şekilde kayıt yapabilirler. Öğrenci adayları her 2 durumda da denklik başvurusu yapmaya ve denklik belgesi almaya sahiptirler.

Denklik konusu öğrenci adayları gibi bizim de titizlikle çalıştığımız ve önem verdiğimiz bir konudur. Yurtdışında üniversite denince, dil, kültür benzerliği, denklik belgesinin kolay alınması gibi sebepler yüzünden akla gelen ilk ülkelerden biri Azerbaycan’dır. Birlikte çalıştığımız, Türkiye’deki resmi temsilciliklerini üstlendiğimiz bütün Azerbaycan üniversiteleri YÖK tarafından tanınmakta (E-devlet üzerinden sorgulanabilir) ve çoğu üniversite YÖK tercih kılavuzunda bulunmaktadır. YÖK tarafından resmi olarak tanınmak demek, bu üniversitelerin Türkiye standartlarında eğitim verdikleri anlamını taşımaktadır. YÖK tarafından tanınmayan üniversitelere kesinlikle denklik verilmemektedir. Bir bölümün tercih kılavuzunda olması ise bu üniversitenin Türkiye ile birebir aynı eğitimi verdiği anlamına gelmektedir. Bu bölümlerde okuyan ve bu üniversitelerden mezun olan öğrenciler puanlı veya puansız girdiklerine bakılmadan direkt olarak sınavsız denklik alabilmektedirler.

Azerbaycan YÖK Tanınırlığı Olan Üniversiteler

 

YÖK Tanınırlığı, denklik başvurusunda olmazsa olmaz bir kriterdir. Öğrencilerimizin yurtdışında üniversite seçerken YÖK tanınırlığı konusunda titiz ve seçici davranmaları gerekmektedir. Azerbaycan’ın birçok üniversitesi YÖK tarafından tanınmakta ve kolaylıkla denklik alınabilmektedir.

 

Denklik Belgesi Nasıl Alınır?

  1. Online Başvuru- E Devlet veya YÖK resmi internet sitesinden online başvuru yapılır.
  2. Ön İnceleme- Diplomanın teyidi için dış temsilciliklerle yazışma yapılır. E devlet üzerinden alınan yurtdışı giriş ve çıkış belgeleri incelenerek adayların eğitim aldıkları ülkede yeterli kalış süresine sahip olup olmadıkları incelenir.
  3. İnceleme- Başvuru dosyası üzerinde münferiden usul ve esas yönünde inceleme yapılır, üniversitelerden akademik görüş istenir, bilim alanı danışma komisyonu alınan dersleri inceler.
  4. Nihai karar- Tanıma ve denklik komisyonundan alınan görüşler doğrultusunda nihai karar oluşturulur.
  5. Sonuç- Yapılan incelemeler sonucunda başvuru dosyası karara bağlanır.

 

Azerbaycan Üniversiteleri Tıp Fakültesi Denklik

Azerbaycan’da Tıp Fakültesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Nahçıvan Devlet Üniversitesinde bulunmaktadır.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi YÖK tarafından tanınan ve YÖK tercih kılavuzunda yer alan bir üniversitedir. Adaylar sınavsız puansız kayıt yapabildikleri gibi ilk 40 binde yer alan adaylar tercih vererek bu üniversiteyi kazanma hakkına sahiptirler. Tercih vererek bu üniversiteye yerleşen öğrenciler hazırlık eğitimi tamamladıktan sonra 3. Sınıftan itibaren Atatürk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde kalan eğitim yıllarını tamamlamaktadırlar. YÖK tercih kılavuzu dışında sınavsız-puansız yerleşen öğrenciler ise eğitim süreçlerini Azerbaycan Tıp Üniversitesinde tamamlamaktadırlar.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesinden ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz denklik başvurusu yaptıktan sonra Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavda %35 başarı sağlamaları halinde denklik belgesini alıp Türkiye’de doktor olarak çalışmaya başlayabileceklerdir.

 

Azerbaycan Üniversiteleri Diş Hekimliği Denklik

Azerbaycan’da Diş Hekimliği fakültesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Nahçıvan Devlet Üniversitesinde bulunmaktadır.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi YÖK tarafından tanınan ve YÖK tercih kılavuzunda bulunan üniversitelerdir.  Bu üniversitelerden mezun olan öğrencilerimiz, denklik başvurusu yaptıktan sonra YÖK tarafından düzenlenen Seviye Tespit Sınavı (STS) girmeleri gerekmektedir. YÖK tarafından tanınan ve kılavuzda bulunan üniversiteler olduğundan adaylar STS’den %40 başarı sağladıkları takdirde denklik belgesi almaya hak kazanıp Türkiye’de diş hekimi olarak çalışmaya başlayabileceklerdir.

 

Azerbaycan Üniversiteleri Eczacılık Denklik

Azerbaycan’da 3 üniversitede eczacılık fakültesi bulunmaktadır. Bu üniversiteler; Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi ve Gence Agrar Üniversitesi’dir.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi ve Gence Agrar üniversitesi YÖK tarafından tanınan üniversitelerdir. Müfredatları Türkiye ile uyumludur.

Bu üniversitelerin eczacılık fakültelerinden mezun öğrenciler mezun olduktan sonra YÖK’e başvuru yaparak YÖK tarafından düzenlenen İlmi Hüviyet Tespit sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavdan başarılı sayılmak için %50 almaları gerekmektedir. Bu sınavı başarıyla geçen adaylarımız denklik belgesi almaya hak kazanırlar ve Türkiye’de eczane açmaya hak kazanırlar.

İlmi Hüviyet Tespiti Sınavı; Denklik başvuru sürecinde üniversiteler tarafından oluşturulan komisyonların yaptığı sözlü mülakat sınavıdır.

 

Azerbaycan Üniversiteleri Hukuk Denklik

Bakü Devlet Üniversitesi ve Nahçıvan Devlet Üniversitesinde bulunan Hukuk Fakülteleri avukat olmak isteyen adaylar için kaliteli eğitimleri ile büyük bir fırsat haline dönüşmüştür.

Bakü Devlet Üniversitesi ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi YÖK tarafından tanınan ve YÖK tercih kılavuzunda bulunan üniversitelerdir.

Bu üniversitelerin Hukuk Fakültesinden mezun olan adaylarımız avukatlık mesleğini Türkiye’de icra edebilmek için YÖK’e denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Her ülkede olduğu gibi Azerbaycan’da verilen hukuk eğitimi Türkiye ile birebir uymamaktadır. YÖK’e başvuruda bulunan adayların transkriptleri incelenir ve eksik dersler tespiti yapılır. Bu dersleri YÖK’ün yerleştireceği üniversitelerde tamamladıktan sonra (ortalama 2-3 dönem) adaylar denklik belgesi almaya hak kazanırlar ve avukatlık mesleğine başlayabilirler.

 

Paylaş:

Etiketler: